Tin mới nhất:
AHIHI TEAM CHẠM TRÁN ALL GAMER, DRAGON CHUNG BẢNG KB-

Thông Tin Game

RoleId: 1263695
Tên game: Ghẹ
Level: 48

Thông Tin Cá nhân

Tên họ: Lương Đức Trung
Điểm: 13
Team: Dragon Dragon
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25-11-1995
CMND: 101193643
Sđt
Email:
Địa chỉ:
Tỉnh/Thành Phố: Khánh Hòa
Nghề Nghiệp: